Tags » Yoichi Wada

Square Enix Closes Shinra

Square Enix has shut down its cloud-based Shinra Technologies. In a corporate notice from Square Enix spotted by Eurogamer, Square Enix announced the closure, which will end up costing the company 2.2 billion yen (about $16.8 million). 21 more words

News

Square Enix đóng cửa Shinra Technologies

Sau gần 02 năm hoạt động, hôm nay hãng Square Enix đã cho đóng cửa Shinra Technologies, công ty thành viên chuyên phát triển các trò chơi dựa trên điện toán đám mây có trụ sở đặt tại New York do Yoichi Wada đứng đầu. 209 more words

Chủ đề Khác