Tags » Yoochun

Các thành viên của TVXQ đã gặp nhau như thế nào?

Xiah Junsu – Uknow Yunho – Hero Jaejoong – Max Changmin – Micky Yoochun

Là như thế đó^^;

Không có ai được chọn cuối cùng. 2,471 more words

Changmin

Ruby #4

Title: Ruby #4

Author: Mysti Adelliza

Genre: Drama, Mystery, Friendship

Casts: Min Sunghyo (OC), Park Chanyeol (EXO), Jung Hoseok (BTS), Choi Siwon (Super Junior), Park Yoochun (DBSK/JYJ) 2,594 more words

Cerbung

The Beloved Roulette #8

Title: The Beloved Roulette #8

Author: Mysti Adelliza

Genre: Drama

Casts: Park Yoochun (DBSK/JYJ), Min Sunghyo (OC), Shim Changmin (DBSK), Kim Jaejoong (DBSK/JYJ), Park Changi (OC), Jung Yunho (DBSK), Kim Junsu (DBSK/JYJ), Park Minrin (OC), Shin Ririn (OC), Min Minmi (OC) 1,343 more words

Cerbung

Ruby #3

Title: Ruby #3

Author: Mysti Adelliza

Genre: Drama, Mystery, Friendship

Casts: Min Sunghyo (OC), Park Chanyeol (EXO), Jung Hoseok (BTS), Choi Siwon (Super Junior), Park Yoochun (DBSK/JYJ) 843 more words

Cerbung

The Beloved Roulette #7

Title: The Beloved Roulette #7

Author: Mysti Adelliza

Genre: Drama

Casts: Park Yoochun (DBSK/JYJ), Min Sunghyo (OC), Shim Changmin (DBSK), Kim Jaejoong (DBSK/JYJ), Park Changi (OC), Jung Yunho (DBSK), Kim Junsu (DBSK/JYJ), Park Minrin (OC), Shin Ririn (OC), Min Minmi (OC) 1,244 more words

Cerbung

Ruby #2

Title: Ruby #2

Author: Mysti Adelliza

Genre: Drama, Mystery, Friendship

Casts: Min Sunghyo (OC), Park Yoochun (DBSK/JYJ), Choi Siwon (Super Junior), Park Chanyeol (EXO), Jung Hoseok (BTS) 921 more words

Cerbung

20060616 1st Asia Tour Concert Rising Sun

My Dear Friends, I’m Not Sure Of This Concert Date…OK

Posters:

Source & Credits: As Tagged, Seoul Street Magazine, mickypark-tvxq-exteen.com JYJShinki.Wordpress

Sharing: JYJShinki.Wordpress

DBSK