Tags » Yuppies

Yesterday's Whole Foods shopping trip

This could qualify as a rant, but it’s probably not meaty enough. I’m getting thoroughly disgusted with the place, for reasons old and new, and if Natural Grocers (our neighborhood organic grocery store, which is awesome for so many reasons, which I’ll probably flesh out in a future post) had a fresh meats and fish counter, I’d probably abandon Whole Foods Market altogether. 1,059 more words

Rants / Criticism

Now's as good a time as any to say this:

In my 33 years, the only nice people (completely nice; pure hearted-not just nice at first then deceptive) I’ve ever met, (and I am being proven right time and time again so fuck you bitch) who treated me with respect, helped me, across all states and cities I’ve been to, and lived– (even if they didn’t like me when we first met) 504 more words

Yuppie Yammer

In a suit all pressed and starched
A man walks in, hot and parched
High heels click the marble floor
He’s been through that door before. 215 more words

Writing

Những người hoàn toàn không thể nghe được

Sáng nay tôi nghĩ đến sự may mắn khi được sinh ra với đôi tai có thể nghe được những âm thanh của cuộc sống. Tôi biết như vậy thì mình đã may mắn hơn khoảng 250 triệu người khác trên thế giới – những người hoàn toàn không thể nghe được. 333 more words

Tạ Minh Tuấn

Những cái tên, lựa chọn và số phận

Những cái tên, lựa chọn và số phận
Cuối năm là thời điểm để ôn cố tri tân, thực hành lòng biết ơn cuộc đời, biết ơn nguồn cội, và xác lập sứ mệnh cho tương lai, kế hoạch cho năm sau. 1,012 more words

Tạ Minh Tuấn

Cảm nghĩ học viên Nguyễn Hoàng Thịnh

Xin chào đại gia đình Yuppies.
Em tên Thịnh, họ có 2 chữ là Nguyễn Hoàng. Qua 3 ngày, em đã tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho bản thân. 278 more words

Tạ Minh Tuấn