Imám Sádiq (mier s ním) povedal:

„Bezpochýb Allah stvoril dvanásťtisíc svetov.  Každý z týchto svetov je väčší než sedem nebies a sedem zemí.  Žiaden (z tých) svetov si nemyslí, že Allah má (okrem nich) ešte iný svet a ja som Allahov hudža (strážca) nad nimi.“ 232 more words